Smoked String Cheese

String Cheese 1 oz

2oz Smoked String Cheese

Single serving 2oz Smoked String cheese sticks

 

Smoked String Cheese  2 oz

4oz Smoked String Cheese

Large multiple Smoked String cheese sticks